Kerkblad

Via het kerkblad ‘Over de Brug’ wordt de gemeente op de hoogte gehouden van alle lopende zaken binnen de gemeente. Het blad verschijnt normaliter om de veertien dagen maar in de vakantieperiode en rond de feestdagen kan hiervan afgeweken worden.

In het kerkblad wordt een meditatie, informatie over de erediensten, de gemeenteberichten en overige actualiteiten aangaande de gemeente opgenomen.

Het abonnementsgeld bedraagt € 23,50 per jaar. Het abonnement loopt van augustus tot augustus. Het kerkblad wordt verspreid onder de gemeenteleden en overige belangstellenden die een hierop abonnement hebben genomen.

Nieuw ingekomen gemeenteleden ontvangen het kerkblad gedurende 2 maanden kosteloos. Na deze periode kan aangegeven worden of het abonnement voortgezet kan worden of dat geen prijs meer wordt gesteld op toezending hiervan.

Contactgegevens zijn opgenomen onder het kopje ‘Contact’.