Predikanten

Sinds 14 augustus 2023 is de gemeente vacant. ds. Wouter Bakker heeft een beroep aangenomen tot predikant met een bijzondere opdracht, waarbij hij verbonden zal worden aan de Protestantste Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie. 

De kerkenraad is dankbaar dat ds. Asje Palland parttime aan de gemeente verbonden blijft en deels de taken van ds. Wouter Bakker overneemt. 

ds. A. (Asje) Palland (1953) is na zijn pensioen als leraar godsdienst en filosofie sinds 25 oktober 2020 verbonden aan de gemeente als bijstand in het pastoraat, met name voor de ouderen in de gemeente. Hij woont met zijn vrouw Ina in Mastenbroek en is aanwezig in de gemeente op woensdagmiddag en -avond, en (om de veertien dagen) op dinsdagmorgen en -middag.

ds. Asje Palland ervaart het als roeping om te zorgen voor de gemeente van Christus in pastoraat en erediensten, door aandachtig te luisteren naar levensverhalen, en het goede nieuws met velen te delen. Als u wilt kennismaken: neem gerust contact op!

ds. A. (Asje) Palland
Kerkwetering 4
8294 PE Mastenbroek
038-3446598 / 06-27396272
a.palland@debrugnn.nl