Historie

De Hervormde Gemeente in Nieuweroord en Noordscheschut is vanaf 1 mei 1972 een zelfstandige gemeente en daarom is er nog geen sprake van een lange traditie van de gemeente in haar huidige vorm.

Wel werden in Nieuweroord vanaf 1870 kerkdiensten georganiseerd door de "Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging" maar deze diensten stonden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente in Hollandscheveld. Vanaf 1879 werden er diensten gehouden in een schoolgebouw en daarna vanaf 1884 in een klein stenen kerkje. In 1919 werd de kerk aan de Middenraai in Nieuweroord met de naam "Rehoboth" in gebruik genomen. Onder leiding van dhr. Van Delen kwam de gemeente tot zelfstandigheid per 1 januari 1944 en was er sprake van de Hervormde Gemeente Nieuweroord.

De leden van de huidige gemeente die in Noordscheschut woonden behoorden voor 1972 tot de kerkelijke gemeenten Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuweroord. Een voor velen onwenselijke situatie die er toe leidde dat in 1969 een commissie in het leven werd geroepen die opdracht kreeg te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een zelfstandige Hervormde Gemeente Nieuweroord-Noordscheschut. Een gemeente met één voorganger met in beide dorpen een kerkgebouw.

De hierbij betrokken kerkelijke gemeenten en de hogere kerkelijke instanties gaven hiervoor toestemming en nadat de betrokken gemeenten toestemming gaven voor de nodige grenscorrecties was vanaf 1 mei 1972 sprake van de Hervormde Gemeente Nieuweroord-Noordscheschut.

Omdat Noordscheschut niet over een eigen kerkgebouw beschikte werden de eerste diensten van de gemeente gehouden in de Gereformeerde Kerk in Noordscheschut. In 1973 kreeg de gemeente echter de beschikking over een eigen kerkgebouw. Een houten kerkje, dat in 1985 plaats maakte voor de "Immanuëlkerk". Een kerk, grotendeels door vrijwilligers gebouwd, die op 4 december 1985 in gebruik werd genomen.

De volgende godsdienstonderwijzers, evangelisten en predikanten hebben de Evangelisatievereniging, de Hervormde gemeente Nieuweroord en de Hervormde Gemeente Nieuweroord-Noordscheschut gediend.

Naam Intrede Afscheid
Dhr. B. Robers november 1879 september 1881
Dhr. J. Kuit december 1881 april 1886
Dhr. J.H. Egberink mei 1886 september 1888
Dhr. A. Meerholz oktober 1888 december 1888
Dhr. C. Taanman december 1888 maart 1892
Dhr. S. Veenema februari 1892 juli 1893
Dhr. B. Kooijman februari 1894 juli 1894
Dhr. A. Faber mei 1895 augustus 1914
Dhr. H. Woltman december 1914 januari 1921
Dhr. J. van der Net februari 1921 november 1926
Dhr. E.J. Nunspeet juli 1927 januari 1931
Dhr. T. van Delen september 1931 oktober 1953
Ds. T. van Delen oktober 1953 november 1961
Ds. G.A. Zuidam mei 1964 februari 1970
Ds. W.G.G. van Voorthuizen januari 1971 april 1974
Ds. J.J. van Winckel september 1975 januari 1981
Ds. J.H. van der Giessen mei 1981 februari 1991
Ds. A. Bloemendal mei 1992 augustus 1997
Ds. H. Bakhuis augustus 1998 september 2007
Ds. J.S. Telgenhof februari 2009 december 2013
Ds. W.J. Bakker april 2015 

augustus 2023

 

 

.