Kerkenraad

Voorzitter

Henk Koster
Coevorderstraatweg 32
7914 TM Noordscheschut
Telefoon: 06-55154968

Scriba/correspondentieadres

Mariëlla Seekles
Geeserraai 4
7910 TE Nieuweroord
Telefoon: 06-54916213
E-mail: scriba@debrugnn.nl

College van kerkrentmeesters 

Bertal Lunenborg
Klem 1
7912 VD Nieuweroord
Telefoon: 06-27242908
E-mail: kerkrentmeesters@debrugnn.nl

College van Diakenen

Gert-Jan IJmker
Telefoon: 0528-341676
E-mail: diaconie@debrugnn.nl
Correspondentieadres:

Tramweg 7
7914 PR Noordscheschut