Gemeente Groei Groepen

Er zijn in onze gemeente een aantal Gemeente Groei Groepen actief. Veel gemeenteleden hebben de behoefte om, naast de zondagse kerkdiensten, elkaar ook in een kleinere groep te ontmoeten.

Verschillende vormen van groei

Gemeente Groei Groepen zijn op zoek naar verschillende vormen van groei:

Groeien in Geloof 
De eerste vorm van groei, die deelnemers met en voor elkaar zoeken, is geloofsgroei. Zij willen de Here Jezus beter leren kennen en dieper doordringen in de rijkdom van de Bijbel.
Door met elkaar in gesprek te gaan over Gods Woord en over praktische dingen uit hun eigen leven kunnen de deelnemers elkaar bemoedigen en aanmoedigen om hun leven aan God toe te vertrouwen.

Groeien in Gemeenschap
Een groep kan bestaan uit gemeenteleden, maar ook uit leden van andere kerken, buren of kennissen. De groepen komen regelmatig bij elkaar om zo samen te groeien in gemeenschap.
De deelnemers willen elkaar beter leren kennen. Wat is het mooi wanneer men zich veilig weet bij elkaar om vreugden en zorgen te delen. Maar bovenal dat men zich geborgen weet bij God de Vader.

Groeien in Getuigenis
De groep is uitnodigend naar buiten toe. De deelnemers stimuleren elkaar om anderen, die zij in hun eigen leef- en werkomgeving ontmoeten, bij de groep te betrekken om samen te groeien in getuigenis.

Hoe werkt een groep?

De bijeenkomsten hebben een informeel karakter en vinden plaats bij één van de deelnemers thuis. Maar ook bijeenkomsten in de kerk zijn mogelijk. Er is gezelligheid, maar ook bezinning en onderlinge aandacht. Vaak wordt gewerkt met materiaal dat speciaal ontwikkeld is door het Evangelisch Werkverband voor gemeente-groei-groepen. Het bestaat uit een boekje met onderwerpen en gespreksvragen voor de deelnemers.
Dit gespreksmateriaal sluit goed aan bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat daarbij niet om het vinden van de goede antwoorden, maar om het voeren van een goed geloofsgesprek. De Bijbel vormt daarbij de leidraad en toetssteen.
Een groep of kring kent geen ‘inleider’. In feite doen de deelnemers het met elkaar onder leiding van iemand die de leiding neemt in het richting geven aan de gesprekken. Antwoorden zijn er niet altijd. Het gaat om het samen te zoeken naar het plan van onze Heer!

Meedoen?

Er zijn al veel groepen actief. Op dit moment komen er groepen bijeen op maandagavond, dinsdagochtend, woensdagochtend, woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond, zondagochtend en zondagavond. Er is dus altijd wel een moment dat schikt. 

Meedoen met een bestaande kring/groep of hulp bij het opzetten van een nieuwe kring/groep?
Neem contact op via de gegevens op de contactpagina.