Zondagsschool

Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 van de basisschool zijn welkom bij zondagsschool "Join Together".
Er is zondagsschool tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen. In Nieuweroord in dorpshuis “De Vuurkorf” of in Noordscheschut in één van de zalen in de kerk. In de schoolvakanties is er geen zondagsschool.

Op zondagen dat er geen zondagsschool is, is er kindernevendienst. De kinderen verlaten voor de schriftlezing de dienst en komen na de verkondiging weer terug.

Het lesmateriaal komt van de stichting kinderwerk Timotheüs, “Vertel het Maar”. Daarnaast wordt er gezongen en worden er leuke werkjes gemaakt. Ook wordt medewerking verleend aan bijzondere diensten zoals doop- en gezinsdiensten.

In de schoolvakanties is er niet iedere week kindernevendienst. Voor het rooster kan de kerkbode geraadpleegd worden.