De Brug - Kerkproeverij 15 september 2024

Als nieuw

Ik blijf me elk jaar weer verwonderen over de vele planten en bloemen die dood leken te zijn in de winter, maar dan zodra de zon haar licht en warmte geeft, er nieuw leven begint te ontstaan in die plant/bloem. En hoe meer licht en warmte, hoe meer deze gaat groeien en bloeien.

Is het ook niet zo met ons?
Hoe meer wij gevoed worden door het woord van onze Heer, hoe meer wij groeien in geloof, en mogen leven in het licht van Gods koninkrijk?

Daarom komt allen D.V. zondag 15 september naar de Kerkproeverij

Wij starten de dag vroeg, om 7:30 uur bij de Rehobôth in Nieuweoord.
Van hieruit wandelen we gezamenlijk richting de Immanuëlkerk.
Daar staat voor ons een ontbijttafel klaar met aansluitend de kerkdienst, welke om 10:00 uur begint.
Na de dienst is er koffie, thee, ranja en iets lekkers.

Rond 12u sluiten we de kerkproeverij af met een interactieve wandeling terug naar de Rehobôth.

Wandel U, jij, jullie mee?

Voor het ontbijt kunt u zich opgeven door middel van de opgavelijsten achter in beide kerken.