Welkom in de kerk

Naar aanleiding van de versoepelingen die op zaterdag 25 september ingaan heeft de PKN een advies gegeven dat we in de ‘De Brug’ ook gaan uitvoeren. Dit advies houdt in dat we de in de kerk ook 1.5 maatregel laten vervallen, maar we gaan niet werken met toegangsbewijzen. We nodigen dan ook iedereen aanstaande zondagmorgen weer uit om naar de Immanuelkerk te komen! We volgen het advies op om elkaar ruimte te geven. Dit wil zeggen dat we de stoelen dichter op elkaar zetten met nog wel enige ruimte tussen de stoelen en de rijen. Achter in de kerk richten we de ruimte zodanig in dat we daar nog iets meer ruimte tussen de stoelen laten voor degene die zich niet veilig voelen met deze versoepelingen. We hopen u en jou weer te ontmoeten. De kerk wordt zodanig ingericht dat de plaatsen aan de zijkant ingericht worden voor de gezinnen met kinderen.

Met de ervaringen die we in de Immanuelkerk opdoen kunnen we kijken hoe we dit in Rehobôth kunnen toepassen.

De coördinatoren hebben een andere rol gekregen en zijn meer adviserend. Ook bij het verlaten van de kerk zal geen coördinator meer aanwezig zijn. Maar laten we elkaar ook dan de ruimte geven bij het verlaten van de kerk.

Dus, tenzij u/ jij last hebt van corona gerelateerde klachten: van harte welkom, vanaf 26 september bij alle kerkdiensten van ‘De Brug’

Om dit heugelijke feit te vieren dat we weer 'vrij' naar de kerk kunnen gaan is er na de dienst koffiedrinken met iets lekkers erbij.