Welkom in de kerk!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn er ook voor de kerken weer meer mogelijkheden. Per 25 februari zijn coronamaatregelen voor de kerken zelfs helemaal niet meer nodig. Voor De Brug betekent dit:

  • Met ingang van 20 februari mogen alle liederen in de erediensten weer meegezongen worden.
  • Het aanmeld- en uitnodigingsbeleid vervalt. Iedereen is weer altijd welkom in de kerk!
  • Voor de collecte wordt weer overgestapt op de gebruikelijke rondgang. Dat betekent twee collecten tijdens de dienst en één collecte bij de uitgang. 
  • Wilt u liever nog wat ruimte? Dan kunt u iets op de stoel naast u neerleggen.
  • Bij klachten vragen we u thuis te blijven.