Welkom in de kerk

Als kerkenraad zijn we verheugd om, hetzij nog met een beperkt aantal bezoekers, fysieke diensten te houden in onze kerkgebouwen. Met de huidige regels is er in de Immanuëlkerk ruimte voor zo'n 60 personen en in Rehobôth voor 45 personen. We nodigen dan ook iedereen uit om de diensten weer fysiek mee te beleven! 

Voor de ochtenddienst wordt u uitgenodigd. De avonddiensten zijn zonder uitnodiging toegankelijk. Voor de ochtenddiensten worden in eerste instantie de gezinnen met kinderen in de gemeente uitgenodigd, aangezien er oppas aanwezig is en zondagsschool of kindernevendienst wordt gehouden. Bij meer ruimte worden uiteraard andere gemeenteleden uitgenodigd. De avonddiensten zijn voor iedereen toegankelijk.

Het uitnodigen van gemeenteleden verloopt via kerktijd.nl. Dit is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin ieder gemeentelid evenveel de kans krijgt om een kerkdienst te bezoeken. Allereerst moet u zich online aanmelden voor een dienst en het aantal bezoekers doorgeven. Dit aanmelden gaat via een link.  Indien u zich niet digitaal kunt aanmelden, is het ook mogelijk om u telefonisch aan te melden bij de scriba, Johan Lunenborg – 06 50 622 254. Dit aanmelden is in principe eenmalig. Ook voor eventuele vragen kunt u de scriba benaderen. Bij het aanmelden kunt u doorgeven met hoeveel personen u verwacht te komen. Het systeem nodigt automatisch aan de hand van de ingevulde voorkeuren de gemeente uit, dit zal per dienst gedaan worden.

Indien u als gast een kerkdienst wilt bezoeken, kunt u voor de ochtenddienst contact opnemen met de scriba, Johan Lunenborg (06 50 622 254). Ook voor gasten geldt dat de avonddiensten vrij toegankelijk zijn. 

Uitnodiging via Kerktijd.nl

De uitnodiging ziet er als volgt uit.

Met de groene knop bevestigt u de uitnodiging en komt u op de bezoekerslijst te staan en met de rode knop geeft u aan dat u niet komt. Het systeem zal dan vervolgens andere gemeenteleden uitnodigen.

De uitnodiging blijft 48 uur van kracht, daarna komt de uitnodiging te vervallen en worden er andere gemeenteleden uitgenodigd.

Wanneer u de uitnodiging geaccepteerd hebt krijgt u een bevestiging in beeld. Zie onderstaand voorbeeld. U kunt - indien nodig - uw keuze later nog aanpassen.

Bezoeken van de dienst

Bij het bezoeken van de dienst controleert de coördinator uw naam op basis van de opgavelijst. Bij een bezoek aan de avonddienst wordt u naam genoteerd. Volg de eventuele aanwijzingen  van de coördinator op, ook wanneer de dienst ten einde is. Daarnaast willen we u ook vragen om rekening te houden met de andere richtlijnen:

  1. Houd 1,5 afstand tot elkaar
  2. Indien u klachten heeft die wijzen op corona, blijf dan thuis
  3. Ontsmet uw handen bij binnenkomst van de kerk

Wij hopen u te ontmoeten.

Uw kerkenraad