Kerkdiensten tijdens de Kerstdagen en de verdere lockdown

Met gemengde gevoelens heeft de kerkenraad besloten om voorlopig alle diensten uitsluitend online te houden. Voor de ochtenddiensten op Eerste en Tweede Kerstdag wordt hier echter een uitzondering op gemaakt. Hoewel het algemeen advies is om thuis te blijven loopt deze uitzondering in de pas met de landelijk afgegeven richtlijnen door de PKN. Deze diensten zullen beperkt toegankelijk zijn voor maximaal 50 personen met in achtneming van de 1.5 meter regel. De uitnodigingen voor deze diensten worden zoals gebruikelijk verstuurd via kerktijd.nl. We zingen twee liederen, waaronder het 'Ere zij God' aan het einde van de dienst. Er is kinderoppas aanwezig.

Zodra er ook maar enig zicht is op een verruiming van de (landelijke) maatregelen zal de kerkenraad met de nodige spoed weer afstemmen wat de mogelijkheden voor ons als gemeente kunnen betekenen.

Laten we hoe dan ook niet vergeten dat er in alle beperkingen toch 'grote blijdschap verkondigd is'. Zo hopen we op een gepaste, maar bovenal een gezegende viering van de geboorte van Christus met elkaar. De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.