Nieuwe coronamaatregelen vanaf 14-11-2021

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de persconferenties van 2 en 12 november weer een aantal richtlijnen ingevoerd. Om zo’n beslissing te nemen is niet eenvoudig. Als kerkenraad weten we dat er hierover in de gemeente verschillend wordt gedacht. We blijven als kerkenraad echter verantwoordelijk voor onze gemeente en willen niet graag dat er gemeenteleden besmet raken of nog erger in het ziekenhuis belanden en willen uiteraard besmettingen tijdens de diensten voorkomen. We vragen uw begrip hiervoor en we hopen en bidden dat we weer snel terug kunnen gaan naar het ‘normaal’.

De kerkenraad heeft het volgende besloten; Vanaf 14 november gaan we de 1,5 meter weer in te voeren. Voor wat betreft het mondkapje; voel je vrij om deze te dragen. Tegelijk met deze wijziging is ook kerktijd.nl weer ingevoerd. Dit wil zeggen dat u weer uitgenodigd wordt om de dienst te bezoeken. Dit geldt alleen voor de ochtenddiensten, de avonddienst blijft vrij toegankelijk. De gezinnen ontvangen eerst een uitnodiging, voor de ruimte die overblijft worden de overige gemeenteleden uitgenodigd. Voor degene die zijn uitgenodigd voor Eeuwigheidszondag is een plaats gereserveerd.

We gaan ook weer werken met coördinatoren, om de kerk zo efficiënt mogelijk te vullen zal aan de hand van een indeling de coördinator ieder een plaats aanwijzen. Dit kan inhouden dat dit niet de plaats is waar u gewend bent te gaan zitten. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor kerktijd.nl. Indien u nog niet aangemeld bent, dan kan dat via deze link. Indien u niet in de gelegenheid bent om zich aan te melden neem dan contact op met Johan Lunenborg (0650622254). Indien u als gast een dienst wil bezoeken kunt u ook contact met hem opnemen.

Om zoveel mogelijk gemeenteleden in de ochtenddienst te kunnen ontmoeten gaan we de ochtenddiensten in de Immanuëlkerk houden en de avonddiensten in Rehobôth. Zorg ervoor dat bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk geen opstoppingen ontstaan. De gespreksgroepen kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de 1,5 meter.

Voor alle bijeenkomsten geldt: Blijf bij klachten thuis!

We hopen u voor het eerst of opnieuw te ontmoeten!

Psalm 84 (nieuwe berijming)
Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.