Gebedstiendaagse

Bidders gevraagd!

Wilt u / wil jij, tussen Hemelvaart en Pinksteren,
(een paar keer) een half uur meebidden
voor de kerk en de wereld?

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er over de hele wereld 10 dagen gebeden: Uw Koninkrijk kome. Voorbij alle kerkmuren en over alle continenten zoeken mensen zoals ooit de apostelen hun ‘bovenvertrek’ om zich vurig en eensgezind te wijden aan het gebed: dat Gods koninkrijk zich spoedig zal vestigen op deze aarde.

In en rond ‘De Brug’ deden we vorig jaar voor het eerst mee en deelden we gebeden en gedachten rond een dagthema in een appgroep. Dit jaar houden we, in de kerkzaal van de Immanuëlkerk, avondgebeden, die plaatsvinden op 14-22 mei van 19.30 – 20.00 uur, op alle weekdagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Elke avond hopen we in verschillende kleine samenstelling priesterlijk (namens de gemeente) te bidden om vervulling met Gods Geest, en de komst van Gods koninkrijk in onze wereld.

We volgen een orde van dienst (zie hieronder) waarin verschillende gemeenteleden (muzikaal) bijdragen. De diensten worden niet uitgezonden, maar de meditatie en de gebedsintenties delen we na de bidstond wel via de gebedsapp met de rest van de gemeente. Van harte welkom om bij een paar van deze kleine gebedsdiensten fysiek aanwezig te zijn! Aanmelding (niet noodzakelijk, wel fijn) bij het Focusteam: Ria Strijker (06-12359752) of scriba Johan Lunenborg (ook voor de gebedsapp).

Op zaterdag 22 mei is de Immanuëlkerk vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur geopend als ‘huis van gebed’. Er is live muziek, de koffie staat klaar. Ook is er gelegenheid om de gebedsruimte te bezoeken: een plek in de kerk die wordt ingericht om voor een bepaalde tijd met God te zijn en te bidden. Ook zijn er leden van het gebedsteam aanwezig om indien gewenst persoonlijk voor je te bidden. Van harte welkom!

Orde van dienst Gebedstiendaagse 14-22 mei

In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunkren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt.

Stilte
Aansteken van een kaars
Bemoediging: Onze hulp
Lied: Gezang 235 In bidden en in smeken
Lezing van een Psalm – over Gods Geest en koningschap
Bijbellezing en korte overweging
Stilte
Eerste gebedsronde – voor de gemeente en onze nabije omgeving

Muzikaal moment
Tweede gebedsronde – voor de kerk en de wereld
Onze Vader – ter afsluiting
Lied: Gebed om zegen (Sela)
Zegenbede