Dahlia-actie voor rijstbalen in Gambia

Als gevolg van de maatregelingen van Covid-19 ontstaat er een tekort aan voedsel in Gambia. Veel mensen hebben geen werk en dus ook geen inkomsten. Daarnaast stopt de import van vele etenswaren, zoals rijst en uien en ontstaat er een tekort.

Gambia is één van de armste landen in Afrika. Het inkomen van de bevolking is erg laag. Hele gezinnen moeten vaak rondkomen van 25 - 40 euro per maand.

De vrouwen proberen op een klein stukje grond wat groente te verbouwen, deels voor de verkoop, deels voor eigen gebruik. In december hebben we zaden gestuurd en kregen prachtige foto’s van witte kolen, prei en uien toegestuurd. Na de oogst van deze gewassen proberen ze snijbiet, bonen en wortelen iets wat ze niet kennen.

Graag willen wij u vragen het rijstfonds te ondersteunen zodat ze rijst kunnen schenken aan de armste gezinnen. Eén baal rijst van 50 kg kost € 25,-- Helaas kunnen we ze zelf niet uitdelen, maar via de directrice van school en de pastor van de kerk komt het zeker bij de juiste gezinnen terecht, daar waar de nood het hoogst is

Helpt u mee? U een mooie tuin met dahlia’s en zij een baal rijst. 

Zakje van 3 mooie bollen á € 4,50. Mogen verschillende kleuren zijn. U kunt kiezen uit:


Graag uw bestelling per email doorgeven: 06marga@gmail.com met vermelding welke kleur(en) en hoeveel zakjes of via mobiel 06-41504980

Zegt u, ik hoef geen dahlia’s, maar wil wel het rijstfonds steunen? Dan mag u het bedrag overmaken op rek.nr.NL77INGB 0689 2662 78 t.n.v. M. van der Zwaag met vermelding rijstfonds.

Alvast bedankt voor uw hulp.