Predikanten

ds. W.J. (Wouter) Bakker (1980) is sinds 26 april 2015 verbonden aan de gemeente. Samen met zijn vrouw Jantine en zijn drie kinderen woont hij in de pastorie aan de Middenraai, naast kerkgebouw Rehobôth te Nieuweroord. Sinds april 2019 is hij voor 25% van de werktijd vrijgesteld als voorzitter visitatie van de classis Groningen-Drenthe, het regionale verband van gemeentes in de Protestantse Kerk.

ds. A. (Asje) Palland (1953) is na zijn pensioen als leraar godsdienst en filosofie sinds 25 oktober 2020 verbonden aan de gemeente als bijstand in het pastoraat, met name voor de ouderen in de gemeente. Hij woont met zijn vrouw Ina in Mastenbroek en is aanwezig in de gemeente op woensdagmiddag en -avond, en (om de veertien dagen) op dinsdagmorgen en -middag.
Beiden studeerden theologie aan de universiteit en de kerkelijke opleiding te Utrecht.

We ervaren het als onze roeping om te zorgen voor de gemeente van Christus in pastoraat en erediensten, door aandachtig te luisteren naar levensverhalen, en het goede nieuws met velen te delen. Als u wil kennismaken: neem gerust contact op!

ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75
7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / 06-44430108
predikant@debrugnn.nl

ds. A. (Asje) Palland
Kerkwetering 4
8294 PE Mastenbroek
038-3446598 / 06-27396272
a.palland@debrugnn.nl