Kerkenraad

Voorzitter

Henk Koster
Coevorderstraatweg 32
7914 TM  Noordscheschut
Telefoon: 06-55154968

Scriba/correspondentieadres

Johan Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15
7912 VG Nieuweroord
Telefoon: 06-50622254
E-mail: scriba@debrugnn.nl

College van kerkrentmeesters 

Bertal Lunenborg
Klem 1
7912 VD Nieuweroord
Telefoon: 06-27242908

College van Diakenen

Bert Okken
Hoveniersland 5
7914 PT Noordscheschut
E-mail: diaconie@debrugnn.nl