Agenda

18 mei

15.00 uur, Rehobôth 100 jaar
Rehobôth

23 mei

Gehele dag, inleveren kopij kerkblad

28 mei

19.30 uur, Pastoraal beraad
Immanuëlkerk

19.30 uur, Vergadering HVD
Immanuëlkerk

31 mei

Gehele dag, Uitgave kerkblad 'Over de Brug'

3 juni

18.30 - 19.30 uur, Afhalen collectemunten
Immanuëlkerk

12 juni

19.00 - 20.00 uur, Afhalen collectemunten
Koopmanshof 2

17 juni

19.15 - 19.45 uur, Gebedskring
Immanuëlkerk

20.00 - 21.30 uur, Gebedskring 'Biddend luisteren'
Rehôboth