Agenda

21 april

18.30 - 19.30 uur, Afhalen collectemunten
Rehobôth

16.00 - 17.00 uur, Connect Basis
Rehobôth

18.30 - 19.15 uur, Connect 1
Rehobôth

19.30 - 20.15 uur, Connect 2
Rehobôth

22 april

Gehele dag, Inleveren kopij kerkblad

28 april

18.30 - 19.15 uur, Connect 1
Rehobôth

19.30 - 20.15 uur, Connect 2
Rehobôth

30 april

Gehele dag, Uitgave kerkblad 'Over de Brug'