Agenda

29 mei

19.30 uur, HVD-vergadering
Immanuëlkerk

19.30 uur, Pastoraal Beraad
Immanuëlkerk

1 juni

Gehele dag, Uitgave kerkblad 'Over de Brug'

4 juni

18.30 - 19.30 uur, Afhalen collectemunten
Immanuëlkerk

7 juni

Gehele dag, inleveren kopij kerkblad

12 juni

19.30 uur, Kleine Kerkenraad
Immanuëlkerk

13 juni

19.00 - 20.00 uur, Afhalen collectemunten
Koopmanshof 2, Nieuweroord

15 juni

Gehele dag, Uitgave kerkblad 'Over de Brug'