Agenda

18 juli

Gehele dag, inleveren kopij kerkblad

26 juli

Gehele dag, Uitgave kerkblad 'Over de Brug'

5 augustus

18.30 - 19.30 uur, Afhalen collectemunten
Immanuëlkerk

12 augustus

19.15 - 19.45 uur, Gebedskring
Immanuëlkerk

20.00 - 21.30 uur, Gebedskring 'Biddend luisteren'
Rehôboth

14 augustus

19.00 - 20.00 uur, Afhalen collectemunten
Koopmanshof 2