Focus 2020-2021

Zoals jullie weten volgen wij als gemeente het traject van IZB-Focus. Dit is geen methode, strategie of programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning, verdieping en verandering.

IZB- Focus is erop gericht te komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.

Bron van Focus vanuit Gods Woord
Romeinen 12: 1-3 (NBV)
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Lees ook vers 4-8 over het lichaam met vele delen. 

Eugene Peterson heeft dit stukje in het kort vertaald:
Dus dit is wat ik wil dat u doet, met Gods hulp; neem je alledaagse, gewone leven – je leven van slapen, eten, naar je werk gaan en ontspannen – en plaats het voor God als een offer. Raak niet zo goed aangepast aan je cultuur dat je erin past zonder er zelfs maar bij na te denken. Vestig, in plaats daarvan, je aandacht op God. Dan zul je van binnenuit veranderd worden.

Wat betekent dit nu voor onze gemeente?
Speciaal voor dit traject is er een werkgroep samengesteld, bestaande uit:
Ds. Wouter Bakker, Johan Lunenborg (scriba), Mirjam Gort, Nienke Koster en Jaap van den Born begeleidt onze gemeente vanuit IZB. Wij zijn allemaal aanspreekpunt en ambassadeurs van Focus, gedurende de periode  januari 2020 tot januari 2022 DV.

In onze gemeente bestaan allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen. Focus sluit aan op deze bestaande activiteiten. Het idee is om nieuwe gesprekken op gang te brengen binnen de bestaande diensten, GGG-groepen, het jeugdwerk etc.
Het gaat om een cultuur verandering binnen de gemeente. Cultuur is wie we zijn:

  • De waarden die we delen
  • Wat en hoe we dingen doen
  • Verhalen die we vertellen

Het doel is dat er een beweging op gang komt. Naar binnen, het hart van de gemeente en ons eigen hart. Én een beweging naar buiten; onze ogen, hart en leven openen voor de mensen om ons heen.
Met andere woorden: hoe worden we discipel van de Heer Jezus Christus in het leven van alle dag?
Hoe zijn we een zoutend zout en een lichtend licht in onze eigen omgeving?

Missionaire mensen, missionair gemeente
Door binnen de gemeente het geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbinden en ontmoeting met Jezus te hebben, kunnen we ons leven ook gaan delen met mensen die Jezus nog niet kennen. Dus niet alleen geloven op zondag, maar ook op de andere dagen van de week dit uitdragen.
Door telkens samen kleine stapjes te maken en daarin onderling open en betrokken te zijn, worden we als gemeenteleden toegerust om daarna onze 'gewone levens' weer in te stappen waar we ons naar buiten kunnen richten; missionair gemeente zijn. 

 

 

Missionair gemeente zijn is niet het doel maar we mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest komt en wij daar vanuit mogen getuigen. Samen vanuit Gods Heilige Geest, Zijn Woord en al biddend.

En iedereen hoort daarbij, dus ook jij! Voel je vrij om te vragen en/of te kijken welke activiteit bij jou past, je bent meer dan welkom.

Hierbij nogmaals:
Dus dit is wat ik wil dat u doet, met Gods hulp; neem je alledaagse, gewone leven – je leven van slapen, eten, naar je werk gaan en ontspannen – en plaats het voor God als een offer. Raak niet zo goed aangepast aan je cultuur dat je erin past zonder er zelfs maar bij na te denken. Vestig, in plaats daarvan, je aandacht op God. Dan zul je van binnenuit veranderd worden.

Vriendelijke groet,
Nienke Koster namens het Focusteam.

 

Bronnen:
https://www.izb.nl/focus/
IZB Focus presentatie ontmoeting focusteams
https://cip.nl/13684-missionair-gemeentezijn