U kunt weer elke zondag naar de Kerk!

De laatste maanden hebben we diensten gehouden waar we de gemeente de gelegenheid gaven om op alfabet de kerkdienst te kunnen bezoeken. We konden zo tijdens de ochtenddiensten vaak maar een derde deel van de gemeente ontvangen. De kerkenraad heeft gezocht naar alternatieven en is blij om mee te delen dat we per 4 oktober twee ochtenddiensten kunnen gaan houden. Een dienst wordt om 9.00 uur en een dienst om 10.30 uur gehouden. Beide kerkgebouwen van de gemeente worden hierbij ingezet. Het coronaprotocol van de Protestantse Kerk geeft immers geen ruimte om diensten aansluitend in het zelfde gebouw te houden. In die zin zijn onze twee kerkgebouwen voor de tijd van de coronabeperkingen een uitkomst.
We zullen deze ‘dubbele diensten’ gaan uitproberen in de maanden oktober en november. De zondagsschool (of kindernevendienst) wordt gehouden parallel aan de tweede dienst – die om 10.30 uur begint. Tijdens deze dienst is ook kinderoppas aanwezig. Gemeenteleden die geen kinderen hebben in de zondagsschoolleeftijd en voor de oppasdienst worden verzocht, indien mogelijk gebruik te maken van de dienst die om 9.00 uur aanvangt. De diensten van 10:30 en 19:00 uur zullen online uitgezonden worden.
De kerktijden wijken dus af van wat we gewend zijn. Maar dat geldt voor meer dingen in deze coronatijden. Daartegenover staat dat ieder gemeentelid nu weer in de gelegenheid wordt gesteld om zowel de ochtend- als de avonddiensten te bezoeken en met (een groter deel van) de gemeente samen te komen tot eer van onze Heer.
We schrijven dit in het vertrouwen dat zo bij het merendeel van de gemeente de kerkgang er weer in komt, en dat we u en jou weer wekelijks mogen ontmoeten tijdens de ochtenddiensten.
Het is niet vanzelfsprekend dat we naar de kerk kunnen gaan – op tal van plaatsen ook in de omgeving is die mogelijkheid er veel minder. We hebben elkaar ook nodig in het samenkomen, samen luisteren naar Gods Woord en samen bidden. En hopelijk straks ook weer samen zingen.
EO presentator Tijs van den Brink schreef in een column: De verhalen van kerken die weliswaar minder mensen mogen ontvangen, maar desondanks niet vollopen, vliegen je om de oren. Kennelijk vinden we het prima om in pyjama op de bank met een kop koffie te kijken hoe anderen samenkomen. Begrijp me goed: als ik op leeftijd of anderszins kwetsbaar zou zijn, zou ik vermoedelijk ook thuisblijven. Maar als gemakzucht me thuishield, zou ik toch even goed met mezelf in gesprek gaan.
Van belang blijven alle aanwijzingen gesteld in ons gebruiksplan. We constateren als kerkenraad dat de aanwijzingen van coördinatoren goed worden opgevolgd, en we blijven alert. Zo houden we de diensten ook veilig en uitnodigend.