Weer elke zondag naar de kerk?

Blijf zoveel mogelijk thuis - dat is het devies sinds de laatste persconferentie over het coronavirus, maandag jl. Maar omdat bij onze overheid het belang van de godsdienstvrijheid zwaar weegt, zijn kerken niet verder beperkt – in tegenstelling tot bijv. culturele instellingen en sportverenigingen. En zo mogen we ook (voorlopig) blijven samenkomen als gemeente. Dat kán ook zeer coronaproof. Het aantal besmettingen bij religieuze samenkomsten blijkt uit onderzoek verwaarloosbaar. Toch zullen we als kerk ook uiterst gewetensvol met de ruimte omgaan. Zo zingen we vooralsnog niet tijdens de diensten (zie Kerkbode), en houden we ons strikt aan de regels en het beperkte max. aantal bezoekers per kerkgebouw. Met de twee ochtenddiensten en een avonddienst spreiden we ook onze kerkgangers, en kunnen we tegelijk ook blijven oproepen: tenzij gezondheidsredenen of -klachten: we hebben elkaar nodig, kom (weer) naar de kerk! Om verbonden te blijven in Woord en gebed en het van de Here God te verwachten, ook tijdens deze crisis.
Aanstaande zondag is het Israëlzondag. ’s Ochtends gaat om 9.00 en 10.30 uur (speciaal voor jonge gezinnen, incl. KND en oppasdienst) voor onze nieuwe bijstand in het pastoraat voor: prop. A. Palland. Onlangs heeft de classis er tot onze vreugde mee ingestemd dat hij in ons midden tot predikant bevestigd mag worden voor hulpdiensten. Meer hierover in de volgende Kerkbode. We hopen dat hij velen van ons mag ontmoeten rond Gods Woord en tot zegen mag zijn.