Uitnodiging Kerkdienst

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom!
(Psalm 84: 1 berijmd)


Broeders en zusters,

Een dezer dagen bent u/ jij of kan u/je gebeld worden door de wijkouderling/-bezoekbroeder/-zuster met een persoonlijke uitnodiging namens de kerkenraad om na de maandenlange lockdown weer naar de kerk te komen. Jullie zijn van harte welkom vanaf 5 juli, zowel in de ochtend- als avonddiensten. We hebben de kerkgebouwen en kerkdiensten namelijk volgens alle richtlijnen zo coronaveilig mogelijk gemaakt, dus kúnnen we ook op verantwoorde wijze samenkomen. Uiteraard is hierbij van belang dat alle kerkgangers de aanwijzingen, ook van de coördinatoren ter plaatse, opvolgen.
Omdat we per dienst een beperkt aantal mensen een plek kunnen geven, delen we de gemeente evt. in op achternaam. We vernemen graag van jullie z.s.m. of we vanaf 5 juli een plek voor jullie vrij zullen houden òf dat u in juli en augustus de diensten enkel online blijft volgen. Aanmeldingen lopen via uw wijkouderling of de fam. H. Koster (kosterhout@hotmail.com/06-46442553)) Meldt u zich aan om vanaf 5 juli weer naar de kerk te komen, dan hoeft u zich niet voor een enkele dienst af te melden (bijv. in geval van vakantie). In de volgende Kerkbode en op de website staan vanaf volgende week duidelijk alle richtlijnen omschreven, en wordt ook precies aangegeven bij welke diensten jullie na aanmelding welkom zijn. We streven ernaar om per dienst ook enkele plaatsen vrij te houden voor gasten. Dankbaar voor de door de overheid gegeven ruimte, roepen we de gemeente op om weer samen te komen om Gods Woord te horen. Welkom in Gods huis - vanaf 5 juli!