Startavond GGG kringen

Op 16 september is de startavond van de kringen. Thema is: Jezus in jouw wereld! De avond sluit aan bij het Focus-traject – waarin we nu (vanaf september) in blok 3 zijn beland. Van harte welkom zijn álle deelnemers van de gemeentegroeigroepen, en hen die zich graag zouden aansluiten bij een kring, of dit overwegen. De avond wordt geleid door ds. Dick Wolters. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de kerkzaal van de Immanuëlkerk. We zullen tijdens deze avond ook met elkaar bespreken hoe we binnen de coronabeperkingen toch het kringwerk zo goed mogelijk kunnen voortzetten. De kringen zijn namelijk van groot belang voor de gemeente – en graag willen we de kringen optimaal ondersteunen om – coronaproof – van start te gaan.