Nieuwe Coronamaatregelen

Elke zondag(ochtend) naar de kerk!

Gehoord hebbend onze overheid en het dringend advies van onze kerk (30 personen per ruimte), heeft de kerkenraad tijdens een ingelaste vergadering nagedacht over extra maatregelen.
We houden de dubbele ochtenddiensten vooralsnog graag aan. Zo kunnen we op de zondagochtend nu nog steeds 60 gemeenteleden welkom heten, en daarnaast tot 30 kinderen. Daarnaast kunnen ’s avonds nogmaals 30 personen de diensten bezoeken.
Om aan te sluiten bij de richtlijnen heeft de kerkenraad wél besloten voor de volgende vaste plaatsen en tijden van zondagse eredienst in de komende weken:
- 9.00 uur Immanuëlkerk
- 10.30 uur Rehobôth. Kinderoppas op de jeugdzolder
- 10.30 uur Zondagsschool in Dorpshuis De Vuurkörf

Jonge gezinnen blijven van harte welkom tijdens de tweede ochtenddienst. Overige gemeenteleden verzoeken we vanaf nu om gebruik te maken van één van de overige twee zondagse diensten. We verwachten dat we zo - binnen de geldende beperkingen – nog steeds aan de huidige behoefte kunnen voldoen. Bij meervoudige overschrijding van het aantal personen per ruimte zullen we meer gaan reguleren.
We hopen de gemeente zo te dienen, en elkaar te bewaren bij het Woord van God in deze bijzondere en moeilijke tijd - rond de erediensten in De Brug.
De kerkenraad