Kerkproeverij - Coronamaatregelen

Bij de kerkbode heeft u twee flyers voor de kerkproeverij van zondag 13 september ontvangen. Eén flyer voor uzelf en één om iemand anders uit te nodigen om ook live of online te komen ‘proeven’. Wie nodigt u uit?

In verband met Corona hebben we een aantal maatregelen genomen:

  • De dienst op zondagmorgen om 10.00 uur is alleen toegankelijk voor kinderen. Tijdens de zondagsschool in de weken voorafgaand aan 13 september gaan ze samen al voorbereiden op deze dienst. De kinderen mogen vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen om mee te gaan. Ouders en andere volwassenen kunnen de dienst via Kerk-TV volgen.
  • Voor deelname aan de knapzakfietstocht is opgave vooraf noodzakelijk. Op de flyer staat vermeld waar u zich kunt opgeven. Het belooft een verrassende fietstocht te worden, waarbij op verschillende locaties een deel van het verhaal van de verloren zoon door gemeenteleden wordt uitgespeeld. Dit mag u niet missen!
  • Het Kerkproeverijterras zal rond de Immanuëlkerk zijn. We vragen u om hier ook de 1,5 meter afstand te bewaren en de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen op te volgen.
  • Wie nodigt u online uit om de dienst van 16.30 uur via Kerk-TV te volgen? Stuur de link door aan vrienden en familie: http://www.debrugnn.nl/diensten/diensten-kijken
  • Voor het bezoeken van de kerkdienst van 16.30 uur gelden de normale corona-afspraken die we hebben voor avonddiensten. Mocht de kerk vol zijn, dan kunt u buiten op het terras de dienst meeluisteren, meezingen en evt. meekijken op uw eigen mobiel.