Jeugdwerk

Catechese: Connect

Connect is catechese en dat houdt in: elke week vanaf de Startzondag tot Pasen gaat de Bijbel open op tafel. Wat heeft dat eeuwenoude boek ons als Woord van God vandaag de dag te zeggen? Heel veel. We mogen door de Here Jezus de Bijbel eigenlijk lezen als één lange liefdesbrief van God aan ons. En in die brief gaat het over zóveel dingen die ons leven en onze wereld aangaan. Benieuwd?
Er zijn vier groepen. Voor (oudere) jongeren is er tevens Kring Navolging. De Connect-locaties zijn: de kerkzolder van Rehobôth en het jeugdhonk van de Immanuëlkerk.

Connect 0 (groep 7 en 8 BO) donderdagmiddag, éénmaal per 2 á 3 weken
Connect 1 (klas 1 en 2 VO) elke woensdag 18.30-19.15 uur
Connect 2 (klas 3 en 4 VO) elke woensdag 19.30-20.15 uur
Connect 3 (17 jaar en ouder) elke woensdag 20.30-21.30 uur

Mocht de woensdag echt helemaal niet uitkomen, dan is het misschien mogelijk om aan te sluiten bij een eventueel te vormen bezemgroep. Voor vragen kun je bellen of mailen met de predikant. We hopen jullie op één van de groepen te zien!

Kring Navolging

Kring Navolging is dé jongerenkring van ‘De Brug’ waar íedereen welkom is. Het is mogelijk een seizoen te volgen als voorbereiding op het doen van belijdenis. Gedurende het winterseizoen komen we gemiddeld éénmaal per twee weken, op nader te bepalen data, samen in de pastorie aan de Middenraai.  Opgave/info bij de predikant.

Interkerkelijk jeugdwerk

De groep van interkerkelijk jeugdwerk bestaat uit 7 personen van de plaatselijke kerken. Zij organiseren twee gezamenlijke themadiensten en ook organiseren zij een aantal gezamenlijke activiteiten. Informatie hierover volgt via de kerkbode, de beamer en/of de website.

Themadiensten

De werkgroep voor themadiensten organiseert tijdens het winterseizoen 4 keer een themadienst in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de plaatselijke- of een gastpredikant. Medewerking wordt verleend door een gospelband.

Jeugdraad

De jeugdraad heeft tot taak na te denken over het hoe en waarom van het jeugdwerk en de onderlinge communicatie tussen de club, catechisatie en de kindernevendienst/zondagsschool met de kerkenraad te bevorderen. De jeugdraad vergadert minimaal drie keer per seizoen en deelt daarbij nieuwe ideeën ten behoeve van het ontplooien van activiteiten gericht op en voor de jeugd en zorgt daarbij voor een duurzame verankering van het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Jeugdclubs Noordscheschut – Nieuweroord

De clubavonden zijn in het winterseizoen op donderdagavond om 19.00 uur om de veertien dagen in de Immanuëlkerk. Er wordt met materiaal gewerkt van de H.G.J.B. n.l. ‘Bouwstof’ en ‘Spirit’.