Erediensten

Kerkdiensten

In de kerkdiensten klopt het hart van de gemeente. Hierin wil God samenkomen met ons. Dat is een wonder en dat mag voor ons ook nooit vanzelfsprekend worden. Hij spreekt tot ons door Zijn Woord; wij mogen antwoorden in gebed en zang. En Hij heeft beloofd dat Hij door Zijn Geest de eredienst dan ook zal maken tot een werkelijke ontmoeting met Hem. Zondags zijn er twee diensten, waarbij er gestreefd wordt naar een evenredige verdeling per kerk (dorp). Zie hiervoor de mededelingen in de kerkbode en op de website. Indien u twijfelt aan de juistheid van een bericht over kerkdiensten in de media, volgt u dan altijd de gegevens uit de kerkbode of de mededelingen tijdens de kerkdienst. Bij het binnenkomen van de kerk worden de kerkgangers, in de hal van de kerk, begroet door een kerkenraadslid.
Standaard worden de diensten gehouden om 10:00 uur en om 19:00 uur.
Op bijzondere dagen en bij bijzondere diensten kan de tijd afwijken.
Kerkdiensten zijn te beluisteren via de livestream op de website: www.debrugnn.nl of met de app van kerkdienstgemist.

Sacramenten

Heilige Doop

Voor het bedienen van de Heilige Doop kunt u hiervoor contact opnemen met de predikant, die dan tevens een afspraak zal maken voor de doopzitting. De doopzitting wordt gehouden in de kerk in het bijzijn van de wijkouderling. Graag zien we dat beide ouders aanwezig zijn. Neem ook eventueel uw trouwboekje mee. Vooraf aan de bediening van de Heilige Doop wordt er door de predikant doopcatechese gegeven.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 4 zondagen per jaar bediend, gebruik makend van zowel de ochtend- als de avonddiensten en de twee verschillende kerkgebouwen. Op Goede Vrijdag is er een viering in een avonddienst in de Immanuëlkerk. De zondag voor de viering van het Heilig Avondmaal is er voorbereiding. Ook is er in de week voorafgaand een moment van bezinning.

Liedbundels

In de eredienst maken we gebruik van het Liedboek voor de kerken de Evangelische Liedbundel en Weerklank. Het is aan de voorganger om andere liederen te kiezen uit bijvoorbeeld de bundels, Johannes de Heer en Opwekking.
Vóór de dienst zingen we enkele liederen uit de Evangelische liedbundel of liederen door de predikant aangedragen, passend bij de dienst.

Zondagsschool ‘Join Together’/ kindernevendienst

Doelstelling:
De kinderen van de zondagsschool/kindernevendienst het evangelie brengen overeenkomstig aan Gods Woord.

Voor wie en wanneer:
Elk kind van de basisschool van groep 1 t/m groep 8 is welkom.
Op zondagmorgen is er zondagsschool onder kerktijd, in Nieuweroord in dorpshuis ‘De Vuurkorf’ of in Noordscheschut in één van de kerkzalen. Op zondagen dat er geen zondagsschool is, is er kindernevendienst. De kinderen verlaten voor de schriftlezing de dienst en komen na de verkondiging weer terug.
De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties. In de kerkbode staat het rooster en de locatie vermeld.  Via de mail worden de ouders op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen in het rooster en bijzondere diensten.
We gebruiken het lesmateriaal van de stichting kinderwerk Timotheüs, ‘Vertel het Maar’.

Activiteiten:

  • Vertellen van een Bijbelverhaal, bidden, zingen, verwerking van het verhaal d.m.v. kleurplaat, knutselwerkje of spel.
  • Paasontbijt met kinderen en leiding
  • Kerstfeest met ouders en belangstellenden
  • Eén keer per jaar een dagje uit
  • Meewerken aan speciale diensten zoals doopdiensten en gezinsdiensten.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er oppasdienst voor kinderen die nog te jong zijn om de kerkdienst, de zondagsschool of de kindernevendienst bij te wonen. Bij bijzondere middag- of avonddiensten wordt er meestal ook gezorgd voor oppas.