Contactgegevens

Gegevens kerkenraad 

Predikant:
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, 7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / dswjbakker@gmail.com

Voorzitter:
Henk Koster
Coevorderstraatweg 32, 7914 TM Noordscheschut
0528-344414 / kosterhout@hotmail.com 

Scriba:
Johan Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15, 7912 VG Nieuweroord
0528-341818 / scriba@debrugnn.nl

Ouderling Kerkelijk werker
Vacant

Voorzitter college van kerkrentmeesters:
Gert Jan IJmker
Zwarte Dijkje 15, 7914 PA Noordscheschut
0528-341676 / gertjan.alinda@ziggo.nl

Penningmeester college van kerkrentmeesters:
Wietse Otten
Koopmanshof 2, 7912 VH Nieuweroord
0528-343006 / wjotten@home.nl
ING: NL09 INGB 0000 8093 23 / Rabobank: NL19 RABO 0329 0038 28

Voorzitter college van diakenen:
Jan Zomer
Meester Kosterweg 1 7914 RH  Noordscheschut
0528-250480 / zomer.j@ziggo.nl 

Penningmeester college van diakenen:
Bert Okken
Hoveniersland 5, 7914 PT Noordscheschut
06-13184163 / diaconie@debrugnn.nl
Rabobank: NL93 RABO 0329 0599 20

Overige kerkenraadsleden:

Ouderlingen:
Albert Gort
Middenraai 38, 7910 TK Nieuweroord
0528-343864 / albert-gort@live.nl

Wout de Jager
Ring 21, 7912 VA Nieuweroord
06-20162422 / wout_19_90@hotmail.com

Dick Kip
Van Marleweg 13, 7914 RB Noordscheschut
0528-343184 / dick.kip@filternet.nl

Wietse Knol
Meester Kosterweg 28, 7914 RG Noordscheschut
0528-343959 / wenhknol@gmail.com

Henny Lowijs
De Lossing 21, 7914 ND Noordscheschut
0528-342368 / hennylowijs@gmail.com

Jan Mol
Van de Wall Bakestraat 3, 7912 VG Noordscheschut
0528-342131 / jan.mol3@ziggo.nl

Marco Otten
Middenraai 20, 7910 TK Nieuweroord
0528-321106 / mgotten@onderneemonline.com

Cor Schelhaas
Molenweg 24, 7936 PB Tiendeveen
0528-341385 / c.schelhaas2@kpnplanet.nl

Bertine Strijker
Van der Sluisweg 21, 7914 RA Noordscheschut
0528-342343 / bertinestrijker@gmail.com

Kasper van der Zwaag
Veldweg 77929 TE Nieuwlande
0528-352699 / kaspervanderzwaag@hotmail.com

Kerkrentmeesters:

Dries Baas
van Marleweg 16, 7914 RB Noordscheschut
0528-341796 / driesbaas@live.nl

Luck Kip
Zwarte Dijkje 34, 7914 PC Noordscheschut
0528-343720 / lkipnons@ziggo.nl

Jasper Kregel
Splitting 17, 7912 TM Nieuweroord
0528-343261 / ledenadministratie@debrugnn.nl

Diakenen:
Henk Bruinsma
Middenraai 83, 7912 TJ Nieuweroord
0528-342601 / hendrikbruinsma@ziggo.nl

Martje Koster
Oude Wijk 13, 7911 TG Nieuweroord
0528-342100 / bjkoster@live.nl

Sake Tichelaar
Noord 154, 7914 RE Noordscheschut
0528-342929 / s.tichelaar@home.nl

Preekvoorziener:
Roelof Woltinge
Drostenraai 47a, 7914 RV Noordscheschut
0528-341478 / 06-22246475 / preekvoorziener@debrugnn.nl

Administrateur:
Bertus van den Hof
Koopmanshof 3, 7912 VH Nieuweroord
0528-343072 / bertushof@bertusenineke.nl

Contactpersoon Zondagsschool

‘Join Together’/ kindernevendienst
Miriam Lunenborg
Klem 1, 7912 VD Nieuweroord,
06-22 75 01 20/ miriamlowijs@ziggo.nl

Contactpersoon oppas
Yvonne Kip
Ring 22, 7912 VA Nieuweroord
0528-850312 / yvonnekroezen03@hotmail.com

Contactgegevens Hervormde Vrouwendienst (HVD)

Bestuurssamenstelling HVD:
Voorzitter: Joke van Dalen
Krakeel 43, 7914 TH Noordscheschut
0528-342410 / jokekrakeel@hotmail.com

2e Voorzitter: Margreet Kregel
Splittting 17, 7912 TM Nieuweroord
0528-343261  /  margreetbruinenberg@hotmail.com 

Secretaris: Inez Boer 
Zwarte Dijkje 20, 7914 PC Noordscheschut
0528-342420 / inezbenting@live.nl

Penningmeester: Jennie Woltinge
Veenlandweg 9, 7914 PL Noordscheschut
0528-342717 / info@woltinge.nl

Algemeen adjunct: Jannie Koster
Van Marleweg 15, 7914 RD Noordscheschut
0528-342964 / b.koster21@kpnplanet.nl

Namens de kerkenraad hebben zitting in de H.V.D.:

Ouderling: Bertine Strijker
Van der Sluisweg 21, 7914 RA Noordscheschut
0528-342343 / bertinestrijker@gmail.com

Diaken: Martje Koster
Oude Wijk 13, 7911 TG Nieuweroord
0528-342100 / bjkoster@live.nl

Contactgegevens kosters

Rehobôth: Klaas en Grietje Bruinenberg
Middenraai 82, 7912 TL Nieuweroord
0528-341762 / klaas_grietje.bruinenberg@outlook.com

Immanuëlkerk: Wiska Koster
Coevorderstraatweg 32, 7914 TM Noordscheschut
0528-344414 / wiskakoster@outlook.com 

Immanuëlkerk hulpkosters: 
Gert-Jan IJmker, Luck Kip, Sake Tichelaar, Lambert Woltinge

Contactpersonen kringwerk

GGG:
Johan Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15, 7912 VG Nieuweroord
0528-341818 / jlunenborg-nons@ziggo.nl

Gebedskring Nieuweroord:
Johan Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15, 7912 VG Nieuweroord
0528-341818 / jlunenborg-nons@ziggo.nl

Gebedskring Noordscheschut:
Kees van den Burg
Van der Sluisweg 14, 7914 RA Noordscheschut
0528-342161 / akvdburg@home.nl

Vrouwenkring Joy:
Colinda Schelhaas
Molenweg 24, 7936 PB Tiendeveen
0528-341385 / c.schelhaas2@kpnplanet.nl

20+ Club Noordscheschut
Joke van Dalen
Krakeel 43, 7914 TH Noordscheschut
0528-342410 / jokekrakeel@hotmail.com

Luck Kip
Zwarte Dijkje 34, 7914 PC Noordscheschut
0528-343720 / lkipnons@ziggo.nl

Contactpersonen jeugdwerk

Jeugdouderlingen:
Albert Gort
Middenraai 38, 7910 TK Nieuweroord
06-18401510 / albert-gort@live.nl

Wout de Jager
Ring 21, 7912 VA Nieuweroord
06-20162422 / wout_19_90@hotmail.com

Connect-catechese:
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, 7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / dswjbakker@gmail.com

Leiding Connect:
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Wout de Jager
Gerda Onvlee
Bert Ruyne
Mark Schippers
Marga van der Zwaag

Interkerkelijke jeugdwerkcommissie:

Jeugdouderlingen
Albert Gort
Middenraai 38, 7910 TK Nieuweroord
06-18401510 / albert-gort@live.nl

Wout de Jager
Ring 21, 7912 VA Nieuweroord
06-20162422 / wout_19_90@hotmail.com

Gemeentelid                  :
Ronald Hartman,
Van der Sluisweg 13, 7914 RA Noordscheschut
tel: 0528-343408

Themadiensten:
Voorzitter
Een leidinggevende van de club of van Connect.

Predikant 
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, 7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / dswjbakker@gmail.com

Jeugdouderling          
Albert Gort
Middenraai 38, 7910 TK Nieuweroord
06-18401510 / albert-gort@live.nl

Jeugdouderling   
Wout de Jager
Ring 21, 7912 VA Nieuweroord
06-20162422 / wout_19_90@hotmail.com 

Jeugdraadcommissie:
Jeugdouderling 
Albert Gort (voorzitter)
Middenraai 38, 7910 TK Nieuweroord
06-18401510 / albert-gort@live.nl

Jeugdouderling             
Wout de Jager (ook namens Connect)
Ring 21, 7912 VA Nieuweroord
06-20162422 / wout_19_90@hotmail.com                                 

Namens club                 
Karin de Haan
De Lossing 11, 7914 ND Noordscheschut
0528-344032

Namens de ouders        
Anja Knol
Veldraai 5, 7912 TW Nieuweroord
0528-344185

Miriam Lunenborg
Klem 1, 7912 VD Nieuweroord

Predikant       
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, 7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / dswjbakker@gmail.com

Jeugdclubleiding:
Voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar

Ronald Koops
Van der Sluisweg 25, 7914 RA Noordscheschut
0528-354707

Karin de Haan
De Lossing 11, 7914 ND Noordscheschut
0528-344032

Jan-Bart Kip
Zwarte Dijkje 17A, 7914 PA Noordscheschut
0528-850857

Contactpersonen evangelisatie

Evangelisatie:

Evangelisatie-ouderling  
Marco Otten
Middenraai 20, 7910 TK Nieuweroord
0528-321106 / mgotten@onderneemonline.com

Interkerkelijke evangelisatiecommissie:

Voorzitter     
Evelien Smit
Middenraai 51, 7912 TH Nieuweroord,
0528-341356

Secretaris                     
Leonie Schonewille
Calkoenswijk 14, 7911 TJ Nieuweroord
0528-343551 / Leonie-schonewille@hotmail.com

Penningmeester            
vacant

Zendingscommissie:

Voorzitter      
Elma Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15, 7912 VG Nieuweroord
0528-341818

Secretaris                    
Zwanie Kroezen
Van de Wall Bakestraat 7, 7912 VG Nieuweroord
0528-341539

Penningmeester             
Ronald Hartman
Van der Sluisweg 13, 7914 RA Noordscheschut
0528-343408
Rabobank: NL32 RABO 0379 0417 23

Leden                           
Gert Fik
De Lossing 12, 7914 NC Noordscheschut
0528-341195  

Rosanne Giethoorn
Meester Kosterweg 3, 7914RH Noordscheschut

Henk Zwiep
Molenweg 25, 7936 TG Tiendeveen
0528-343793

Afgevaardigde diaconie 
Martje Koster
Oude Wijk 13, 7911 TG Nieuweroord 
0528-342100

Focusteam:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Mirjam Gort
Penningmeester: Vacant   
Leden:  Ds. (Wouter) Bakker, Nienke Koste en Johan Lunenborg

Contactpersonen activiteiten

Taarten- en kniepertiesacties:

De commissie bestaat uit:

Gea Hugen
Ring 31, 7912 VA Nieuweroord
0528-342725

Agnes Kikkert
Rahderweg 3, 7914 PE Noordscheschut
06-83360999

Martje Koster
Oude Wijk 13, 7911 TG Nieuweroord
0528-342100

Sake Tichelaar
Noord 154, 7914 RE Noordscheschut
0528-342929

Lambert Woltinge
Veenlandweg 9, 7914 PL Noordscheschut 
0528-342717

Rommelmarkt:

De commissie bestaat uit

Ronald Botter
Coevorderstraatweg 59, 7914 TL Noordscheschut
0528-343894

Grietje Bruinenberg
Middenraai 82, 7912 TL Nieuweroord
0528-341762

Tines van Goor
Hoveniersland 57, 7914 RV Noordscheschut
0528-341964

Gea Hugen
Ring 31, 7912 VA Nieuweroord
0528-343725

Joke Kip
Zwarte Dijkje 34, 7914 PC Noordscheschut
0528-343720  

Wietse Otten
Koopmanshof 2, 7912 VH Nieuweroord
0528-343006

Contactpersonen informatie

Beam-team:

Nieuweroord               
Bertal Lunenborg
Klem 1, 7912 VD Nieuweroord
06-27242908 / bertal.lunenborg@home.nl

Noordscheschut           
Jan-Bart Kip
Zwarte Dijkje 17A, 7914 PA Noordscheschut
06-14175722 / jan-bart@hotmail.com

Gemeentegids

De redactie van de gemeentegids bestaat uit

Rita Hartman
Van der Sluisweg 13, 7914 RA Noordscheschut
0528-343408 /  rhartmankoster@home.nl
Ineke van den Hof
Koopmanshof 3, 7912 VH Nieuweroord
0528-343072

Henny Lowijs
De Lossing 21, 7914 ND Noordscheschut
0528-342368 

Kerkbode:

Redactie, inleveradres kopij alleen bij Ineke van den Hof

Ineke van den Hof
Koopmanshof 3, 7912 VH Nieuweroord
0528-343072 / ivdhof@bertusenineke.nl

Henny Lowijs
De Lossing 21, 7914 ND Noordscheschut
0528-342368

Nelleke Sang
Stephensonstraat 98, 7903AW Hoogeveen

Mededelingen over bezorging, nieuwe abonnementen, adreswijzigingen enz. kunt u richten aan:

Aaldert Veuger
Hoogeveensevaart 3, 7912 TA Nieuweroord
0528-343239 / aveuger@home.nl

Stencilwerk:

Het drukken van de kerkbode, liturgieën e.d. wordt verzorgd door:

Aaldert Veuger
Hoogeveensevaart 3, 7912 TA Nieuweroord
0528-343239 / aveuger@home.nl

PR commissie / www.debrugnn.nl

Webmaster    
Bertal Lunenborg
Klem 1, 7912 VD Nieuweroord
06-27242908 / webmaster@debrugnn.nl/

Overige leden       
Ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, 7912 TH Nieuweroord
0528-855135 / dswjbakker@gmail.com

Rita Hartman
Van der Sluisweg 13, 7914 RA Noordscheschut
0528-343408 / rhartmankoster@home.nl

Ineke van den Hof
Koopmanshof 3, 7912 VH Nieuweroord
0528-343072 / ivdhof@bertusenineke.nl

 

Johan Lunenborg
Van de Wall Bakestraat 15, 7912 VG Nieuweroord
0528-341818 / jlunenborg-nons@ziggo.nl

Bert Okken
Hoveniersland 5, 7914 PT Noordscheschut
06-13184163 / bert.diaconie@ziggo.nl

Roelof Woltinge
Drostenraai 47a, 7914 RV Noordscheschut
0528-341478 / 06-22246475 / administratiekantoorwoltinge@solcon.nl