IZB Focustraject in ‘De Brug’!

‘De Brug’ gaat een IZB Focustraject volgen. Dat is besloten tijdens de kerkenraadsvergadering van 2 juli jl.

De kerkenraad heeft in de periode februari – juli een voortraject van het IZB-Focustraject doorlopen. Daarbij hoorden onder andere een inhoudelijk gesprek tussen de kerkenraad en de IZB op 28 mei jl. en een Focusscan in de gemeente in de laatste week van mei en de eerste weken van juni. Tijdens de morgendienst van 23 juni heeft ds. Goedhart van de IZB ook aan de gemeente uitgelegd hoe een dergelijk traject er uit ziet. Het woord ‘traject’ geeft aan dat het geen project of programma is, maar een weg die we samen als gemeente biddend hopen te gaan, zoekend naar de leiding en de invulling van de Heilige Geest. Gebed is het fundament onder heel het Focustraject – en het doel is (hernieuwde) concentratie op Christus.

De gesprekken met kerkenraad en gemeente en de resultaten van de Focusscan hebben geleid tot een positief advies van de IZB. De IZB concludeert dat het Focustraject goed aansluit bij de missie zoals die verwoord wordt in ons beleidsplan en aansluit bij het open karakter van onze gemeente. Hieronder volgen enkele zinnen uit het eindrapport: ‘Er is verlangen aanwezig om in de eigen omgeving van werk, gezin en buurt het geloof te delen. Tegelijkertijd zien we dat gemeenteleden het moeilijk vinden om te spreken over het geloof met anderen. Onze inschatting is dat het Focustraject aansluit bij het verlangen van de gemeente om midden in een geseculariseerde cultuur kerk te zijn, met enerzijds oog voor het geestelijk leven van de gemeenteleden, en anderzijds voluit met de blik naar buiten gericht.’ De kerkenraad heeft na de presentatie van het rapport op de heidag van 29 juni besloten het advies van de IZB over te nemen en het traject te dragen. We geloven dat het Focustraject gemeenteleden kan toerusten om hun geloof te verbinden met hun dagelijks leven en dit te delen met de mensen om zich heen.

In het komende half jaar hopen we als gemeente het Focustraject opstarten, waarbij alle gemeenteleden, kringen en groepen van jong tot oud op eigen wijze en moment kunnen aanhaken. Voor de duidelijkheid, het Focustraject beoogt niet allerlei nieuwe activiteiten op te zetten, maar om bestaande activiteiten (kringwerk, catechese, pastoraat, erediensten enz.) een nieuwe focus te geven. Een trajectbegeleider van de IZB zal dit proces gaan begeleiden voor 4 uur per week - binnen de nieuwe bestedingsruimte die vrij is gekomen door de nieuwe classistaak van ds. Bakker. Voor meer informatie over IZB Focus en deelnemende gemeenten zie: www.izb.nl/focus. Bid u / bid jij mee voor de verdere voorbereidingen – opdat het traject gezegend mag worden door God?