Toerustingsavonden 2017 (1/2)

Hoe vieren en beleven wij het Heilig Avondmaal?

De eerste gemeentetoerustingsavond wordt gehouden op 9 februari as. in de Immanuëlkerk en heeft als thema: onze viering van het Heilig Avondmaal. Tijdens deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over de beleving van het Heilig Avondmaal. Wat schenkt de Here Jezus in dit sacrament ons als zijn gemeente? We lichten tijdens de avond ook enkele kerkenraadsbesluiten toe - die u al heeft kunnen lezen in Kerkbode 20 van vorig jaar. Graag gaan we hierover in gesprek met de gemeente. De avond heeft een interactief karakter. Omdat we ook graag willen weten hoe de jongeren over het Heilig Avondmaal denken, zijn zij ook van harte uitgenodigd. Uiteraard zingen we ook een aantal mooi liederen. We beginnen om 19.45 uur en sluiten rond 21.30 uur af. We hopen op de komst van velen!