Stille week 2018

De week voor Pasen wordt de Stillen Week genoemd.

Evenals voorgaande jaren worden er in deze week korte vieringen georganiseerd door de drie dorpskerken.

Tijdens de vieringen zal nagedacht worden over gebeurtenissen en ontmoetingen die op de kruisweg plaatsvonden. Op Goede Vrijdag is er geen korte viering, maar zoals gebruikelijk een reguliere kerkdienst. Naast gebed, meditatie, samenzang en orgelspel zullen er tijdens de vieringen ook muzikale bewerkingen van een aantal van de 14 kruiswegstaties gespeeld worden. De bekende componist Franz Liszt schreef hiervoor, o.a. voor piano, de muziek en ds. W.J. Bakker zal deze ten gehore brengen. 

De meditaties worden verzorgd door de voorgangers van de drie dorpskerken.