Startweekend Kerkproeverij 2017

Op DV. 10 september is het weer Startzondag – en start een nieuw seizoen in onze gemeente. Clubs, Connect, GGG-groepen en kringen. Dit jaar willen we aansluiten bij een landelijke campagne waar al meer dan 20 kerkgenootschappen en organisaties (zoals de PKN, de EO, de IZB) aan meedoen, namelijk Kerkproeverij 2017. In het weekend van 9 en 10 september houden kerken in heel Nederland een speciaal ‘open kerk’ weekend. En niet alleen in Nederland, wereldwijd wordt er in september al jaren met succes een ‘Back to Church Sunday’ gehouden. Ook ‘De Brug’ doet mee en zet de deuren van onze beide kerkgebouwen in Nieuweroord en Noordscheschut open!

Met een heel divers workshopprogramma in en rond de beide kerken - wat kinderen, tieners, (jong) volwassenen gegarandeerd aan zal spreken! - willen we een ieder graag verrassen op de zaterdagmiddag. Aansluitend is er (helemaal in het teken van Kerkproeverij) een bijzonder buffet: Stappen en Happen, en als afsluiting een Sing-in met o.a.: Band Online. De zondag vieren we met de Startdienst – en ’s avonds een viering van het Heilig Avondmaal. Om zo te proeven en te genieten van de goedheid van de HERE! (Psalm 34: 9).

Uiteraard hopen en verwachten we eigenlijk dat we als gemeente in grote getale aanwezig zijn. Maar behalve dat hopen we op méér. We hopen namelijk ook (20, 40, 60, ….?) gasten te verwelkomen. Er zijn namelijk genoeg mensen in onze omgeving, die graag (weer) eens naar de kerk zouden willen, maar er tegenop zien om alleen te gaan, of alleen te komen. Ze zouden wel eens meer willen weten over God, of ze verlangen naar God, en naar échte gemeenschap, of antwoorden op levensvragen.. maar vinden het heel moeilijk om alleen over de drempel van de kerk te komen. Hoeveel mensen (vrienden, familieleden…) zouden we samen kunnen uitnodigen?

Als ieder gemeentelid maar één buurman of -vrouw zou uitnodigen… en als van al die uitnodigingen een kwart zou komen…. hoeveel extra stoelen zouden we nodig hebben? Vaak vinden we het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto: ‘wie wil komen is welkom’. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Vanuit het besef van Gods grote liefde voor onze woonplaatsen, en alle mensen die er wonen, groeit het verlangen om een gesprekje aan te knopen over de kerk, of over God zelf.

We maken het u en jullie makkelijk door verschillende materialen aan te reiken – waaronder uitnodigingskaarten. Ook zal er een speciale versie van de Kerkbode verschijnen, in het teken van Kerkproeverij. Voor nu hopen we dat u en jullie alvast 9 en 10 september in de agenda wil vrijhouden voor: Kerkproeverij!