Poster Reformatiezondag

Op 29 oktober as. (Reformatiezondag) om 19.00 uur hopen wij in een interkerkelijke dienst 500 jaar Reformatie te vieren. Deze dienst vindt plaats in de Gereformeerde Kerk, en alle drie de voorgangers van de CGK, de GK en onze gemeente zullen in deze dienst voorgaan. Ook burgemeester Loohuis heeft toegezegd te komen en een bijdrage te leveren aan deze viering. Verder zal muziekvereniging Irene een koperensemble afvaardigen ter medewerking aan deze dienst. We hopen zo op een gepaste wijze stil te staan bij dit jubileumjaar dat op zoveel plaatsen in Europa gevierd wordt.