Nieuwe instellingen Kerkradio Immanuëlkerk

Afgelopen week is de kerkradio in de Immanuëlkerk opnieuw ingesteld. Deze instellingen worden aanstaande zondag tijdens de dienst getest.

Helaas is het enkel mogelijk de instellingen live te testen. Een kerkdienst is niet na te bootsen. Daarnaast is het niet mogelijk om de instellingen tijdens de dienst aan te passen. Volgende week zal de uitzending worden teruggeluisterd om na te gaan of de nieuwe instellingen het juiste effect hebben gehad. We hopen op jullie begrip indien de instellingen geen verbetering opleveren. 

Achtergrond
Sinds de overgang naar een nieuwe streamer is de kwaliteit van de opname in de Immanuëlkerk verslechterd. Er zijn binnen onze eigen installatie verschillende pogingen gedaan om deze te verbeteren, maar helaas niet met het gewenste resultaat. Dit maal zijn de instellingen bij Kerkradio Hoogeveen aangepast. We houden het in de gaten en blijven testen totdat de kwaliteit van de kerkradio goed is.