Nieuwe coronamaatregelen vanaf 20-12-2020

Aan onze gemeenteleden,

Broeders, zusters,

Het overrompelde ons allemaal, afgelopen maandag: de aankondiging van premier Rutte dat Nederland op slot gaat voor een periode van vijf weken, inclusief de Kerstdagen. Het is een besluit met een immense impact op onze samenleving. 

De kleine kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan (virtueel) vergaderd op 15 december en heeft daarin allereerst geluisterd naar de adviezen van het CIO (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de overwegingen van het moderamen van de Protestantse Kerk daarbij.
- Er is een heel duidelijk advies: Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal mee te maken. We nemen dit advies over en roepen onze gemeenteleden op onze diensten online te volgen.
- Er blijft voor de kerken ook (beperkte) ruimte om fysiek samen te komen. We benutten deze ruimte graag bij de ochtenddiensten om gemeenteleden uit te nodigen die de diensten online niet of moeizaam kunnen volgen.
- Bijeenkomsten van de zondagsschool, vergaderingen, kring- en jeugdwerk gaan waar mogelijk online door of worden desnoods gepauzeerd. Het kerstfeest van de zondagsschool as. zondag kan doorgaan zoals voorbereid.
- Aanstaande zondag vinden de erediensten om 9.00 en 19.00 uur plaats, vanaf Eerste Kerstdag weer om 10.00 uur en 19.00 uur. Dit in tegenstelling tot de informatie in Kerkbode nr. 23 - waar nog uitgegaan werd van dubbele (fysieke) ochtenddiensten.
We begrijpen dat dit bericht verdriet geeft en frustratie oproept. We zijn als kerken al zo geraakt door de crisis en hebben al grote offers gebracht. We hopen echter van harte dat we ondanks alles en te midden van een nieuwe lockdown Immanuël mogen ervaren: God met ons. En dat we ook als gemeente van harte met elkaar verbonden blijven in Christus. Laten we volhardend en creatief nieuwe wegen zoeken om elkaar daarin te bemoedigen. Want Híj laat niet los, Hij leidt ons. Ook door de coronacrisis. Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Om op de kosten te letten worden de diensten wisselend per kerk gehouden.

Op 20 december zoals in de kerkbode aangegeven,
25 december in de Immanuëlkerk,
26 december in de Immanuëlkerk,
27 december in Rehobôth,
31 december in de Immanuëlkerk,
1 januari in Rehobôth,
3 januari in de Immanuëlkerk,
10 januari in Rehobôth,
17 januari in de Immanuelkërk,

De kerkenraad