Coronabeleid - Aangepaste diensten in ‘De Brug’

Hoe gaat ‘De Brug’ om met de uitbraak en snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland? Sinds de maatregelen van de rijksoverheid van 12 maart en de daaropvolgende adviezen van de Protestantse Kerk was dat de vraag die de kerkenraad diende te beantwoorden. Het moderamen heeft besloten om de kerkdiensten door te laten gaan, echter wel in zeer aangepaste vorm. Op 15, 22 en 29 maart zijn er ’s ochtends diensten, waarbij een minimaal aantal personen (kerkenraad) lijfelijk aanwezig is. Via de website van de gemeente en de app kerkdienstgemist is het tegelijk echter mogelijk om deze diensten via de audiostream te volgen. De avonddiensten op 15, 22 en 29 maart vervallen. 

Als de klokken luiden, komen we niet samen naar de kerk. Dat voelt niet goed. Toch menen we dat we uit verantwoordelijkheidsbesef niet anders kunnen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat het virus onze naasten bereikt. Hierin denken we in het bijzonder aan de ouderen in ons midden. Ook hoeft het ontbreken van de kerkgang ons nu niet te weerhouden van onze eredienst. We kunnen elkaar opzoeken in de huiselijke (kleine) kring en elkaar helpen met de verbinding. We kunnen in onze eigen woonkamer meebidden. We kunnen meezingen, en Gods Woord horen. Zoals we woensdagavond nog mochten horen: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles (..) bekend worden bij God, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’ Filippenzen 4: 6-7

Samengevat:
- voor de dienst van bevestiging van ambtsdragers op 22 maart wordt een later moment gekozen.
- alle (verdere) activiteiten en samenkomsten in de gemeente worden afgelast.
- voor het bezoekwerk proberen we zoveel mogelijk risico te vermijden en voornamelijk ‘telefonisch pastoraat’ met ouderen en zieken houden. Zolang als nodig. In geval van noodpastoraat kunt u uiteraard contact opnemen met ds. Bakker (0528855135)
- de dienst van as. zondag wordt om 10.00 uur uitgezonden. Voorganger is ds. Van den Berg. De avonddiensten gaan niet door.