Israëlzondag

Op Israëlzondag (1 oktober as.) hopen we twee theologiestudenten te ontvangen, en wel Annemarie de Kock-Malan uit Zuid-Afrika, en de Palestijnse Mousa R. Kasabreh uit Bethlehem. Ze zullen een bijdrage leveren aan (in elk geval) de ochtenddienst. Ook zullen we na de dienst tijdens het koffiedrinken de gelegenheid hebben om interculturele (geloofs-)ervaringen uit te wisselen. Thema van de ochtenddienst is: Verzoening, n.a.v. de viering van de Joodse feestdag Jom Kippoer (Grote Verzoendag) op 30 september as. De twee studenten zijn inmiddels in Nederland aangekomen, en hopen het hele weekend bij ons te gast te zijn in Nieuweroord-Noordscheschut. Over een programma en evt. ontmoetingen met gemeenteleden op de zaterdag wordt nog nagedacht.