Gemeente toerustingsavond - Het Heilig Avondmaal

Dit voorjaar hebben we gezamenlijk met een gedeelte van de gemeente nagedacht over het Heilig Avondmaal. Door het reageren op een tiental vragen werd er van gedachten gewisseld over een aantal actuele thema’s rond dit Heilige Sacrament. De komende gemeente-toerustingavond, die gepland staat voor 9 november, willen we een vervolg geven op dit thema. We willen dan in eerste instantie terugblikken op de ontvangen reacties op die avond. Daar waar de eerste avond vooral ging over de vorm hoe we het avondmaal vieren zal de tweede avond meer gaan over de Bijbelse inhoud en de persoonlijke beleving van het Avondmaal. Uit enkele reacties bleek hier behoefte aan te zijn. Om een goede invulling (naar behoefte) te geven wordt u verzocht om van te voren vragen in te dienen rond het Heilig Avondmaal die betrekking hebben op Bijbelse achtergronden en beleving (dus niet over de vorm, de doorgevoerde wijzigingen worden later nog geëvalueerd binnen de grote kerkenraad). Uw (eventuele anonieme) vragen mag u tot uiterlijk 5 november deponeren in de bus in de kerk of per mail insturen naar scriba@debrugnn.nl. Een selectie van deze vragen zal op de avond zelf beantwoord worden. De overige vragen zullen via de kerkbode beantwoord worden.

Globaal zal de avond er dus als volgt uitzien:

  1. Opening met gebed, zingen en schriftlezing
  2. Korte terugblik (Hoe vieren wij het Heilig Avondmaal)
  3. Presentatie en toelichting antwoorden stellingen/ vragen van de vorige avond
  4. Koffie
  5. Vragen vanuit de PPP
  6. Behandelen van stellingen
  7. Zingen en afsluiting

Nu denkt u misschien, ik heb geen belijdenis gedaan, dus dat is dus geen avond voor mij… FOUT….het is juist de bedoeling dat het een avond voor iedereen is, voor jong en oud, voor belijdende leden en alle andere leden. Misschien juist zelfs wel voor diegene die nog geen belijdenis heeft gedaan…

Tot ziens op 9 november om 19:30 in de Immanuëlkerk? Ja toch zeker….?

Bert Okken (Scriba)