FocusScan

Doe mee aan de FocusScan

Stel dat we een groepsfoto zouden maken van onze gemeente.. Met alles en iedereen erop… en het naambordje: ‘Gemeente van Jezus Christus’ Bij zo’n naambordje kijken we opeens anders. Alsof we in de speigel kijken. Gaan we in Jezus’ spoor? Zijn we wie we willen zijn? Doen we nog waartoe we geroepen zijn? Om hier als gemeente dieper over na te denken, overweegt uw kerkenraad om deel te nemen aan een IZB-Focustraject. Meer kunt u hierover lezen op de website van de IZB.
De komende tijd wordt er in dat kader onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente.  Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een eventueel Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn. Op basis van oa. de FocusScan schrijft de IZB een rapport en presenteert dit aan de kerkenraad, waarna de kerkenraad kan besluiten wel of niet deel te nemen aan het Focustraject. 

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Vanaf 19 mei t/m 10 juni kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan. Het invullen van de enquête kost zo’n 10 minuten. Na de ochtenddienst van 23 juni in Rehobôth wordt onder het genot van een kopje koffie, door Jaap van den Born, IZB-werker Noord-Nederland, een terugkoppeling gegeven en worden kort de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag.  Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken op de heidag van 29 juni.

Instructie voor het invullen van de FocusScan

Ga naar www.izb.nl/focusscan . Hier kunt u onze gemeente kiezen.
U moet hierbij een wachtwoord invullen. Het wachtwoord: 0528missionair
Volg vervolgens de instructies die op de website staan.
Het invullen van de enquête kan van 19 mei t/m 10 juni.