Eredienst Creatief

Op 19 november is ’s ochtends in de Immanuëlkerk een bijzondere eredienst, waarin Kees van Setten (Maarssen) en Cindy Bubberman (Schoonhoven) onze muzikale gasten zijn. Zij begeleiden deze dienst van achter het orgel, aan de piano, en door middel van zang.

Met beiden trek ik al jaren op binnen de beweging en het bestuur van EredienstCreatief. We hebben deze werkgroep negen jaar geleden in het leven geroepen omdat we constateerden dat liturgie nogal eens voor verdeeldheid zorgt. Als niet iedereen warm loopt voor vernieuwingen, of als de ene liedcultuur (bijv. Psalmen) geen goed woord over heeft voor de andere (Opwekkingsliederen bijv.) en andersom. Dat kan natuurlijk anders, maar hoe? Immers, de verschillen lijken heel groot tussen eigentijds - liederen met een band – en klassiek – psalmen en gezangen met orgelbegeleiding. EredienstCreatief zoekt in dit alles naar creatieve verbindingen. Immers, in elke eredienst komt de liturgische traditie van eeuwen tot nieuw leven. Dit is een continu en veelkleurig proces, dat naar zijn aard vernieuwend is. In Nederland kennen we uiteenlopende muzikale en liedculturen, die veelal langs elkaar heen leven. Maar we zijn door God aan elkaar gegeven. Elk van die culturen heeft z’n eigen ‘kernkwaliteiten’. Door die bij elkaar te brengen, kunnen juist betekenisvolle en stijlvolle combinaties ontstaan. Uit Amerika komt het begrip ‘blended worship’, waarin vormen en stijlen, woord en toon, traditie en vernieuwing, ouderen en jongeren met elkaar worden verbonden. Niet alles op één hoop, maar een liturgie die ons meeneemt in een verhaal. In het verhaal: ‘Hoort hoe God die met mensen omgaat…’ Voor meer informatie zie: www.eredienstcreatief.nl.

Na een aantal jaar symposia en studiedagen voor predikanten, kerkmusici, organisten en bandleiders gaan we nu als stichting een nieuw concept uitproberen, namelijk ‘creatieve diensten’ op locatie. Samen met gemeenteleden, organisten en andere muzikanten ter plaatse bereiden we een verhalende eredienst voor. We zingen bekende liederen, maar het geheel zal toch anders voelen. Het wordt vast een bijzondere dienst – voor jong en oud. Thema van de dienst is: Vertrouwde voetstappen in een vreemd land. Ook deze dienst volgen we Petrus, in zijn eerste brief – in het kader van het jaarthema van de GG-groepen/kringen.

WJB