Over de Brug in coronatijden - Update 21-03

Over de eredienst
Aanstaande zondag 22 maart is er om 10.00 uur in de Immanuëlkerk een eredienst met als thema: Genoeg voor iedereen! We staan stil bij het achtste gebod en lezen Filippenzen 2: 1-11. Voorganger is ds. Bakker - muzikale medewerking wordt verleend door band Online. De dienst is te beluisteren via de website en de app kerkdienstgemist – en via een live videostream ook via Facebook te bekijken. Een liturgie van deze dienst is ook op Facebook en in de whatsappgroep te downloaden.

Focusdienst
As. zondag 22 maart zou om 19.00 uur zou de vijfde Focusdienstzijn, waarin voor zou gaan ds. Wolters van de IZB uit Vollenhove. Deze dienst is komen te vervallen, maar graag verwijzen we jullie voor een actuele bemoediging vanuit de Focusvisie naar de uitzending van de ochtenddienst in Hervormd Vollenhove, waarin ds. Wolters over hetzelfde thema ‘Jezus geeft zichzelf voor ons’ preekt – uitgaande van Lucas 23: 33-43. Voortdurend klinkt de vraag in de lezing: Red jezelf! Wat nu als we onszelf niet meer redden? Een goede vraag in deze crisistijd. https://www.hervormdvollenhove.nl/nieuws/592/Kerkdienst-22-maart-met-beeld

Nieuw: Woorden vinden in de crisis
Er is behoefte aan houvast in Gods Woord. Zo lijkt het wel – tijdens de coronacrisis, ook in onze gemeente. Daarom zijn er met ingang van deze week tijdens de coronacrisis (zolang dat mogelijk is) behalve de eredienst op zondagmorgen nog twee extra wekelijkse meditatieve momenten die worden uitgezonden en na zijn te kijken/luisteren. Elke zondagavond (19.00 uur) en elke woensdagavond (19.30 uur) willen we (virtueel) samen woorden zoeken en Gods Woord vinden in gebed, lezing, en overdenking. We willen ook hierin gebruik maken van de social media – en elkaar bemoedigen. Doe je mee?

Klokgelui
Heb je de klokken woensdagavond horen luiden? We hebben net als veel andere kerken afgelopen woensdag gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Kerken om op drie woensdagavonden van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te luiden. Opmerkelijk is hoezeer dit klokgelui gewaardeerd is door mensen in de omgeving als hart onder de riem. Zo luiden we ook de komende weken in maart de klokken te luiden als teken van hoop en troost. Dank ook aan de klokkenluiders!

Focus in de gezinnen
Zaterdag zijn er Focusboekjesgebracht bij alle gezinnen met kinderen op de zondagsschool – met gezinsmomenten. Een boekje dat zich goed leent als dagopening. Een boekje waarin we als gemeente gezinnen willen meehelpen met de geloofsopvoeding – in deze tijd zonder zondagsschool, clubs en Connect. Van harte aanbevolen! Ook zijn er 80 blanco kaarten toegevoegd voor de kinderen om tijdens of na de dienst op creatieve manier om te toveren tot een bemoedigingskaart voor onze oudere gemeenteleden. De kaarten mogen in de brievenbus van de pastorie, dan komen ze goed terecht. Alvast hartelijk dank allemaal!

Oproep
Gelukkig is er in onze dorpen nog een gevoel voor naoberschap, zeker voor en door gemeenteleden onderling. Maar ken je mensen die niet online kunnen meeleven met de gemeente, en die wellicht wel geholpen kunnen worden, of mensen in je omgeving die in alle dingen geïsoleerd raken – dat ze zelfs niet naar de winkel durven vanwege hun broze gezondheid – iemand in je buurt/wijk/straat, gemeentelid of niet, christen of niet, die misschien een helpende hand nodig heeft, en zelf ben je niet in de gelegenheid om hier wat in te doen, of iemand anders in te schakelen - laat het de diaconie weten (via diaconie@debrugnn.nl )en we zullen trachten om een helpende hand te zoeken. Als diaconie kunnen we natuurlijk niet alles in eigen hand nemen, maar bemiddelen kunnen we zeker.