Collecte K.i.A

Zondag 18 maart is de diaconale collecte is bestemd voor K.i.A.  Werelddiaconaat.
Het thema is “GEEN KINDERARBEID IN DE TEXTIELINDUSTRIE (in India)”

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel.
De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven.
De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen.
Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.
De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Klik op de link voor een kort filmpje:  GEEF BEWUST