Nieuws van uw diaconie

Noodhulp Indonesië

Op 23 december is de Anak Krakatau uitgebarsten wat een 3de ramp binnen een jaar tot gevolg had in/op Indonesië. Eerder waren er de tsunami op  22 september op Sulawesi en de aardbeving op Lombok  op 29 juli. Waarschijnlijk mede door de kerstdagen is de media-aandacht beperkt geweest voor deze 3de  ongeluks-treffer, echter de gevolgen zijn groot. Zie bijvoorbeeld de link: link AD of de link link NOS

Indonesië werd zonder deze rampen al gekenmerkt door extreme armoede. De kloof tussen arm en rijk is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Hoewel de regering op de goede weg lijkt, dit soort natuurrampen zijn voor zo’n kwetsbare economie niet alleen te dragen. Noodhulp voor de getroffen gebieden is dan ook absoluut noodzakelijk en komt gelukkig goed op gang (zie Tear helpt ). Uw Diaconie heeft besloten om 500.- over te maken aan het christelijk noodhulpcluster ( zie christelijknoodhulpcluster.nl/  voor de deelnemende organistaties)

Daarnaast  willen we ook dit maal graag een beroep op u doen!!!

Uw bijdrage kunt u overmaken op:
DIAC.HERV.GEM.N'OORD NOORDSCHESCHUT
bankrekening: NL93 RABO 0329 0599 20
onder vermelding : Noodhulp Indonesië

Geef Licht

Eind november hebben we uw aandacht gevaagd voor de KiA actie  ‘Geef licht aan kinderen in de knel’. Naast de gift van de Diaconie zijn er nog een aantal giften gestort zodat we in totaal het mooie bedrag van  € 675.- konden overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik hoor u zeggen, helemaal vergeten met de drukte van deze dagen? Geen probleem overmaken kan nog tot 15 januari: 

DIAC.HERV.GEM.N'OORD NOORDSCHESCHUT
bankrekening: NL93 RABO 0329 0599 20
onder vermelding : Geef licht

muzikale tip Stef Bos:

https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de diaconie, Bert Okken