24 november: Zuid-Soedan

Christelijk Noodhulp Cluster Zuid Soedan

Een groot deel van Zuid-Soedan (waar Jaap Haasnoot tot tot voor kort werkzaam was) staat onder water. Ruim een miljoen mensen in het straatarme land zijn getroffen. Er zijn geen onderkomens, er is geen eten en mensen kunnen nergens heen omdat er geen wegen zijn. De uitbraak van ziektes ligt op de loer. Er is heel dringend veel hulp nodig.

Zuid-Soedan is een van de armste landen van Afrika. Bovendien wordt het jonge land sinds de onafhankelijkheid in 2011 geteisterd door steeds oplaaiende gewapende conflicten. Ruim 1,8 miljoen mensen zijn er nu ontheemd. Deze ramp verergert deze kwetsbare situatie. Het Christelijk Noodhulpcluster werkt al in dit gebied en kan daarom snel hulp bieden.
 
Voedselpakketten
De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) slaan de handen ineen. De teams ter plaatse gaan voedselpakketten, tabletten voor schoon drinkwater, materialen voor tenten en hygiënepakketten met zeep en maandverband uitdelen. Voor een deel verspreiden we deze goederen via ons uitgebreide netwerk van lokale kerken.

Uw hulp is nodig!
Voor deze hulpverlening is geld en gebed nodig. Geld voor het kopen van de producten en voor middelen om de goederen bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. .

Bid u mee?
Wilt u in uw gemeente bidden voor de slachtoffers van deze ramp? 

  • Bid voor slachtoffers en nabestaanden van de overstromingen in Zuid-Soedan.
  • Bid voor de bevolking van Zuid-Soedan, die al zo lang lijdt onder honger, armoede en conflicten.
  • Bid voor de organisaties, de overheid, vrijwilligers en kerken die aanwezig zijn in de getroffen gebieden. Bid dat zij de juiste hulp kunnen bieden en dat verschillende partijen onderling goed kunnen samenwerken en elkaar versterken.

Uw gift
Er is veel geld is nodig voor het kopen van de producten en voor middelen om de goederen bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. .
Deze ingelaste collecte zal daar in zijn geheel voor over gemaakt worden.

Ook kunt u uw gift per bank over maken naar de rekening van de diaconie:

NL93 RABO 0329 0599 20    onder vermelding van ‘ ZUID SOEDAN’  ,