17 juni 2018: Evangelisch Werkverband

De collecte van zondag 17 juni: Het Evangelisch Werkverband
Al verschillende keren hebben we ds. Jelle de Kok (Diever) mogen begroeten in onze gemeente. Vanuit het EW verzorgde hij spreekbeurten en achtergrondinformatie. Daarnaast worden in de meeste Gemeente Groei Groepen materiaal van het EW gebruikt. Ook de methode  Bouwstenen Bijbelschool werd enkele jaren geleden met enthousiasme ontvangen  in de gemeente. Om het EW te laten voortbestaan zijn giften nodig, maar waar staat het EW eigenlijk voor?

Doel, missie en visie EW
Biddend zoeken naar en werken aan de geestelijke vernieuwing.
Het doel van het EW is als volgt verwoord in artikel 2 van de statuten:
1) De stichting heeft ten doel:

  1. dienstbaar te zijn aan de Protestantse Kerk in Nederland
  2. binnen het kader van het in sub a genoemde kerkgenootschap evangelische gemeente-opbouw gestalte te geven en proefpolders te creëren waar alle aspecten van evangelische gemeente-opbouw kunnen worden beleefd. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2) De stichting heeft haar grondslag zoals omschreven onder ‘onze uitgangspunten' in het Manifest van de Evangelische beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
3) De stichting beoogt niet het maken van winst

Vanaf haar ontstaan in 1995 heeft het EW zich opgesteld als een visiebeweging, die zich positief wil inzetten voor het bouwen van geloof en visie in het leven van de kerk en haar gelovigen. Daarbij richt ze zich met name op de leiders van de kerk: predikanten, theologiestudenten, kerkenraadsleden, de dienstenorganisatie en de synode.

Uit bovenomschreven doel is vervolgens de volgende missie van het Evangelisch Werkverband geformuleerd: 
Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk in Nederland, die biddend wil zoeken naar en werken aan een geestelijke herleving voor de hele kerk, 
Biddend - want geestelijke vernieuwing is het werk van Gods Geest, niet van mensen.
Zoeken naar - want ook wij hebben de antwoorden op de vragen van kerk en samenleving niet ‘in onze zak' zitten. Het is dus een biddende zoektocht naar vernieuwing van de kerk.
Werken aan - want we willen ons toewijden aan die zoektocht. Paulus noemt ons ‘medewerkers van God'. We vinden het een voorrecht om met Hem te mogen meewerken in het werk dat Hij wil doen in en door Zijn kerk. Meer lezen? Zie www.ewv.nl